Περί του ιστολογίου

Η ιστοσελίδα που βλέπετε δεν κατέχεται από το άγχος της πρωτοτυπίας. Μέριμνα του συντάκτη της είναι η συναγωγή κειμένων που ο ίδιος πιστεύει πως έχουν την αξία τους. Είναι δηλαδή τόπος ανθολόγησης κυρίως.

Ο τίτλος της ιστοσελίδας έχει ληφθεί από το δοκίμιο του Ζήσιμου Λορεντζάτου «Ο Σωκράτης Κουγέας και η μέσα Ελλάδα», Δοκιμές, Β΄ τομ., εκδ. Δόμος, Αθήνα 1994.

Από το παραπάνω δοκίμιο προέρχεται και το ακόλουθο απόσπασμα:

«Τώρα μάλιστα που διεθνοποιηθήκαμε αρκετά και προσφέρομε την τουριστική επιφάνειά μας στους ξένους, θα χρειαζόταν ταχτικότερα να συλλογιόμαστε, καμιά φορά, σε αντίθεση με την εξωτερική Ελλάδα, αυτή που δείχνομε ή που φαίνεται, την άλλη, εκείνη που θα προτιμούσα να βάφτιζα μέσα Ελλάδα, αν επιτρέπεται η έκφραση και που ολοένα περισσότερο σπανίζει αποτραβιέται, λαθροζεί».

Τα λόγια του Ζήσιμου Λορεντζάτου καλούσαν σε επίγνωση κατά την εποχή του ραγδαίου εξαστισμού (τέλη 1966, αρχές 1967).  Δεκαετίες αργότερα,  ο Γιάννης Κιουρτσάκης διαπίστωνε την κατάκλυση της ζωής μας από το επίθετο «παραδοσιακός». Ερμήνευε όμως το φαινόμενο μιας οιωνεί «παραδοσιολατρίας» ως

«… το σύνδρομο αποστέρησης, που όπως παρατηρούσα γεννάει μέσα μας η αποσύνθεση της παράδοσης, επιδεινώθηκε τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια ώστε να νιώθουμε όλο και πιο επιτακτικά την ανάγκη να διασώσουμε τα απομεινάρια της, τώρα που κάθε παράδοση κοντεύει να αφανιστεί ολοκληρωτικά από τα δικά μας χέρια και τα δικά μας έργα, χωρίς καν να αναρωτιόμαστε πόσο αυτό που «διασώζουμε» μπορεί να λειτουργήσει σήμερα». [στον επίλογο της δεύτερης έκδοσης της ομιλίας του με τίτλο «Το πρόβλημα της Παράδοσης», εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 2003, σ. 61].

Διαπίστωνε, με άλλα λόγια, την άκριτη σχέση με αυτήν.

Έχοντας τα παραπάνω κατά νού γίνεται η απόπειρα ανάδειξης κειμένων και συγγραφέων που είτε σκέπτονται ρητά τα προβλήματα που θέτει η ελληνική παράδοση είτε επιβοηθούν, με τον τρόπο τους, την διάσωση κριτηρίων σκέψης που μπορεί να βοηθήσουν τον αναστοχασμό της συλλογικής μας ύπαρξης. Δίχως να σημαίνει ότι με τις παραπάνω διαπιστώσεις εξαντλούνται οι θεματικές της ιστοσελίδας.

Ο υπότιτλος του ιστολογίου είναι  από την Λογική του Ευγένιου Βούλγαρη, Λιψία 1766, σελ. 73.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ιστοσελίδας: mesaellada@gmail.com

counter for wordpress

Advertisements